درباره ما بیشتر بدانید!

من مینا امان اللهی هستم، دارای تخصص مشاوره در زمینه مشاوره فردی- زوج درمانگر- شکست عاطفی- خیانت- حل تعارض- اضطراب و استرس و افسردگی مشاوره قبل از خرید. مدرس دوره‌های آموزش ذهن آگاهی، مدیریت اضطراب، استرس دردساز، بهداشت خواب و همچنین روش های از بین بردن استرس مبتنی بر ذهن آگاهی MBSR. مشاور کسب و کار، با سابقه پنج سال فعالیت در زمینه بازاریابی و راهبری سازمان‌های فروش(مدرس و مشاور در زمینه رشد و توسعه فردی و سازمانی). سخنران انگیزشی. دارای پنج مقاله چاپ شده در فصلنامه دانشگاهی زنان و پرتال جامع علوم انسانی و سایت مقالات نورمنگز (بزرگترین بانک هوشمند مجلات علوم انسانی)

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های مهارت آموزان